10 syytä jatkaa nuorisotakuuta

By on 18.3.2015

Lauri Ihalainen ja Jutta Urpilainen

Kun kansainvälisessä taloudessa menee heikosti eikä työpaikkoja ole kaikille, ihmisiä puhuttaa erityisesti nuorten tilanne. Pidempi jakso työn tai koulutuksen ulkopuolelle saattaa johtaa pidempiaikaisempaan syrjäytymiseen. Tätähän kukaan ei halua. Vaikeaan taloustilanteeseen onkin sopinut hyvin se, että nuorten palveluja on parannettu.

Uusi vaihe nuorten syrjäytymisen torjunnassa on alkanut tällä vaalikaudella. Me sosialidemokraatit nostimme hallitusneuvotteluissa nuorisotakuun tavoitteeksi, jonka mukaan työvoimaviranomaiset ja kunnat järjestäisivät työttömäksi jääneelle nuorelle työ-, koulutus-, harjoittelu- tai työpajapaikan kolmen kuukauden sisällä. Olemme kuulleet nuorisotakuusta ainakin kymmenen hyvää uutista, joiden perusteella nuorten tukitoimia kannattaa jatkaa myös seuraavalla hallituskaudella.

Ensimmäinen hyvä uutinen on se, että nuorisotakuu on edistänyt yritysten, kuntien, oppilaitosten ja valtion TE-toimijoiden yhteistyötä nuorten tukemiseksi. Toiseksi nuorten työttömyys on saatu pidettyä melko lyhytkestoisena. Suomessa on EU-maista vähiten pitkäaikaistyöttömiä nuoria. Kolmas hyvä uutinen on se, että nuorisotakuun voimaantulon jälkeen nuoret eivät enää ole niin herkästi lopettaneet työnhakua. Neljänneksi niin sanottujen kadonneiden nuorten määrä on vähentynyt, kun TE-palveluiden piirissä olevien nuorten määrät ovat nousseet selkeästi.

Viides hyvä uutinen on se, että koulutustakuun ansiosta yhä useampi nuori on siirtynyt eteenpäin peruskoulusta. Kuudenneksi nuorten aikuisten osaamisohjelma on lähtenyt hyvin käyntiin: oppilaitosmuotoiselle koulutukselle asetetut määrälliset tavoitteet on saavutettu. Seitsemänneksi ammatillista kuntoutusta saaneiden nuorten määrä on kasvanut, kun nuorten ammatillisen kuntoutuksen kriteereitä lievennettiin.

Kahdeksas hyvä uutinen on, että nuorisotakuun tuoman lisärahoituksen myötä etsivää nuorisotyötä tehdään nyt kaikkialla Suomessa. Yhdeksänneksi etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä on kasvanut. Kymmenes asia on se, että nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden alle 29-vuotiaiden määrä on tasaisessa kasvussa.

Kun nelisen prosenttia nuorisoikäluokista on koulutuksen ja työn ulkopuolella, on selvää, että työtä tulee jatkaa. Siksi on hyvä, että uusi sosiaalihuoltolaki tuo vuoden 2015 aikana parannuksia nuorten sosiaalipalveluihin. Lisäksi on panostettava matalan kynnyksen henkilökohtaisiin palveluihin, joita kehitetään alkavalla ESR-kaudella ohjaamo-mallin avulla. Työtä on jatkettava myös sen puolesta, että kaikki koulutuspaikan saaneet läpäisevät koulutuksen. Tutkinto on tärkeä väline työnhaussa.

Suomen nuorisotakuu toimii mallina myös EU-maille, jotka luovat parhaillaan omia mallejaan EU:n budjettirahoituksen tuella. Nuorten tukemisessa tarvitaan kaikkien panosta. Siksi haastamme kaikki työnantajat tarjoamaan kesätyö- ja harjoittelutyöpaikkoja nuorille ensi kesänä. Kesätyö on tärkeä askel nuoren matkalla työelämään.

Lauri Ihalainen, työministeri (sd.)

Jutta Urpilainen, kansaedustaja (sd.)

 

Posted in: Yleinen