Teesi: Nuorisotakuu eteenpäin.

Esitys: Nuoriin kohdistuva tieto ja työ on hajallaan kolmessa ministeriössä. Julkisen vallan toimijat pitää koota yhteen kehittämään nuorten osaamista, työllistymistä ja hyvinvointia. Yksi konkreettinen kehittämiskohde on oppisopimus ja muut mallit yhdistää työtä ja koulutusta.

Perustelut: Julkisen vallan tulee työllisyyspolitiikassaan keskittyä erityisesti nuoriin, yhteistyössä yritysten kanssa. Ensimmäisen työpaikan saaminen on usein vaikeaa, mutta sen merkitys työuralle on kriittinen. Juuri tämän vuoksi nuorisotakuu on ollut merkittävä hanke, ja sitä on syytä jatkaa kertyneistä kokemuksista oppien. Osa nuorista kaipaa varhaista tukea ja matalan kynnyksen palveluja, jotka ovat saatavilla yhdessä paikassa. Oppisopimuskoulutusta on nyt lisätty nuorisoasteen ammatilliseen kolutukseen. Tulevan hallituksen tulee nostaa nuorisotakuun jatko ykköshankkeidensa joukkoon.

Teesi: Enemmän työtä.

Esitys: Korkeasti koulutettujen työttömyyteen on tartuttava erillisellä ohjelmalla. Tämän kasvavan joukon tarpeet on ymmärrettävä paremmin.

Perustelut: Suomessa tarvitaan enemmän työtä. Työpaikkoja syntyy, jos koulutuksemme ja tutkimus- ja tuotekehityspanokset ovat kohdillaan. On mietittävä, miten kannustamme ihmisiä tarttumaan työtilaisuuksiin. Työn vastaanottamisen tulisi olla kannattavampaa kuin sosiaaliturvan varaan rakentaminen. Hyvä esimerkki on vuoden alusta voimaan tullut mahdollisuus muuntaa työmarkkinatuki työllistymisrahaksi ensimmäisen kuukauden ajaksi.

Teesi: Työn ja koulutuksen liitto – enemmän koulutusta.

Esitys: Tutkitaan aikuiskoulutuksen rakenteet ja valtakunnallisen koulutusrahaston kehittämisen tarpeet.

Perustelut: Nopeasti muuttuvassa maailmassa myös työ muuttuu jatkuvasti. Keskimäärin työuran aikana työskennellään 3–5 ammatissa. Julkisen vallan tehtävä on luoda edellytyksiä, turvasiltoja, siirtyä työstä toiseen, kun muutokset myllertävät. Koulutus ja osaamisen ylläpitäminen osana työelämää on paras tae pärjäämiselle työmarkkinoilla ja myös työnantajien etu.

Teesi: Työntekijä- ja työnantajajärjestöjen vastuu.

Esitys: Sopimusyhteiskunta on poikkeuksellinen vahvuutemme. Luottamus ja yhteistyö vievät eteenpäin ja tuottavat ratkaisuja.

Perustelut: Sosiaali- ja muutosturvaa pitää päivittää vastaamaan työtä tekevien elämäntilanteita ja työn uusia vaatimuksia. On pätkää, etää, osa-aikaista, nollasopimusta, tarvittaessa töihin tulevaa, yrittäjyyttä, itsensä työllistämistä, vuokratyötä. Sama henkilö voi kuulua useaan ryhmään.

Ay-liike ja työnantajajärjestöt ovat työelämän asiantuntijoita, joiden välinen vuoropuhelu on keskeistä työelämän turvan ja pelisääntöjen kehittämisessä. Pätkätyö ei saa johtaa pätkäelämään, eikä alipalkattu osa-aikaisuus saa olla pakko. Nollasopimukset ovat kansalaisten oikeustajun vastaisia, joten niitä on säädeltävä. Julkisen vallan tehtävä on korjata epäkohtia ja viedä työelämän uudistuksia eteenpäin. Vastuuta ei voi ulkoistaa.

Ihalainen (sd) on työministeri ja Torsti (sd) dosentti ja entinen valtiosihteeri.