Velkaneuvonnan tulevaisuus pitää varmistaa

By on 10.4.2015

- Talous- ja velkaneuvonta on tarpeellinen ja välttämätön palvelu, jonka saatavuus tulee turvata yhdenvertaisesti koko maassa, sanoi ministeri Lauri Ihalainen torstaina. Palveluiden nykytilannetta ja järjestämistä selvittävä työryhmä luovutti mietintönsä työ- ja elinkeinoministeriölle.

Työryhmä esittää, että talous- ja velkaneuvonta siirretään kunnilta oikeusaputoimistoille. Siirto mahdollistaisi yhtenäisen toimintamallin ja yhdenmukaiset palvelut kaikkialla Suomessa.

- Työryhmän esitykset tarjoavat tulevalle hallituskaudelle hyvän pohjan, työministeri Lauri Ihalainen totesi.

Jos talousvaikeuksiin joutuneiden ja ylivelkaantuneiden neuvonta siirtyisi oikeusaputoimistojen vastuulle, toiminnasta tulisi yksikertaisempaa ja tehokkaampaa, työryhmä katsoo.

Toimistoilla on kattava toimipisteverkosto, joka voi tarjota asiakkaiden tarpeisiin vastaavaa henkilökohtaista palvelua. Lisäksi oikeusaputoimistot pystyvät tarvittaessa hyödyntämään suunnitteilla olevia julkisen hallinnon yhteisiä asiointipisteitä.

 

Posted in: Yleinen