Arvokas tuki irtisanotulle on yhteiskunnallinen teko

By on 14.4.2015

Varovaisesta viennin viriämisestä huolimatta työllisyystilanne on edelleen vaikea. Suurimpia huolenaiheitamme on työttömyyden pitkittyminen. Yhä useammalla työttömyyteen joutuneella on vaikeuksia palata työmarkkinoille.

Voisiko työterveydenhuolto jatkua, vaikka työsuhde on päättynyt?

Työllistymisen tukemiseksi tarvitaan monia toimia: työllistymisen tukemista palkkatuella, työttömän henkilökohtaisen tilanteen laajassa viranomaisyhteistyössä huomioivaa matalan kynnyksen palvelua sekä aktiivista kumppanuutta työnantajien, oppilaitosten, TE-toimistojen ja muiden toimijoiden välillä. Näitä kaikkia on kuluvalla hallituskaudella viety määrätietoisesti eteenpäin. Nytkin noin 120 000 ihmistä on työllisyysmäärärahoilla työllistämis- ja koulutustoimien piirissä.

Työttömyys on aina ihmiselle itselleen ja hänen lähipiirilleen suuri vastoinkäyminen. Kyse ei ole pelkästään toimeentulosta, vaan myös isosta osasta elämän sisältöä. Moni kokee työttömäksi jäädessään epäonnistuneensa, jääneensä yksin.

Kuitenkin irtisanomiseen tai lomauttamiseen johtaneessa tilanteessa myös työnantajalla on suuri vastuu siinä, millaisena työntekijä muuttuneen asemansa kokee. Pitää muistaa, että työ on ihmiselle enemmän kuin keino tulla toimeen.

Jokaisella on oikeus työhön ja työttömyysturvaan, mutta myös ihmisarvoseen työsuhteen päättämiseen, mm. irtisanomis- ja muutosturvan keinoin.  Tätä näkökulmaa ei suomalaisessa keskustelussa ole useinkaan tuotu esiin.

Irtisanomis- ja lomautustilanteiden asianmukaisella hoidolla työnantaja kantaa merkittävän osan yhteiskuntavastuutaan. Esimerkiksi metsäteollisuuden ja it-alan suurissa irtisanomisissa osa työnantajista on tukenut työnsä menettäneitä kattavalla tukipaketilla, työterveyshuolto mukaan lukien.

 Työmarkkinajärjestöt voisivat omilla sopimuksillaan kehittää irtisanomiseen liittyvää turvaa laajemminkin. Työterveyshuollolla on asiantuntemusta ja osaamista työntekijän tukemiseen myös työsuhteen päättyessä. Olisikin syytä selvittää malleja, joissa työterveydenhuolto jatkuisi tietyn ajan, vaikka työsuhde on päättynyt. Tämä tukisi merkittävästi tulevaa työhön paluuta.

Työnsä menettänyttä ei saa jättää yksin. Tukemalla irtisanottua työntekijää yritys kantaa yhteiskuntavastuuta, sitouttaa työntekijänsä mahdolliseen paluuseen, tukee kansantaloutta työuria pidentämällä ja näyttää arvokasta esimerkkiä.

Posted in: Yleinen